25 aug. 2016

"Därför drar vi igång uppropet #minhijab"

Bild: https://www.facebook.com/KhalidAlbaih/
För alla som gillar liberalism och rationellt tänkande borde burkiniförbudet i vissa franska badorter vara oerhört upprörande. Konsekvensen av detta är att Frankrike fått en sedlighetspolis som på samma sätt som i Iran ger sig på kvinnor som inte klär sig enligt statens regelverk.

Frankrike sänker en slöja över upplysningsarvet, som landet istället borde vara den starkaste försvararen av.

Take Aanstoot, i Humanisternas förbundsstyrelse, och Ayaan Goobe skriver om detta i SVT Opinion: "Därför drar vi igång uppropet #minhijab":
Än en gång har kvinnans kropp och klädval blivit ett slagfält. De påstådda anledningarna till burkini-förbudet är att man vill förhindra terrorattacker och att befria dessa kvinnor från förtryck. 
Det är inte trovärdigt, för att uttrycka sig milt. 
Det är svårt att se hur burkinin skulle underlätta sprängdåd och attentat. Det känns som ett oerhört krystat argument. Men det andra skälet är nog dessvärre genuint menat. Det blir inte bättre för det.
Problemet är att resonemanget om att det skulle vara en åtgärd för att eliminera kvinnoförtryck kräver att man först skapar ett fiktivt kvinnokollektiv som bara har några få gemensamma yttre kännetecken: att de bär hijab eller burkini.
Dessa kvinnor blir ett kollektiv som ska räddas från något, men från vad? Denna grupp är lika mångfacetterad som andra grupper av människor; kvinnorna kommer från olika länder, har olika tro. Vissa är djupt religiösa, andra är sekulära muslimer.
Givetvis utesluter det inte att vissa kvinnor i denna grupp är förtryckta, men att alla i detta kollektiv skulle vara det är knappast troligt. Dessutom är människor förtryckta på olika sätt och i olika grad Därför är det förtrycket vi ska fokusera på, inte på kläderna.

Finns Gud? Svar kanske ges den 6:e september


6:e september, 14:50. Kungsholmens Gymnasiums Aula.

Finns Gud - ja eller nej? Det är här det avgörs. Debatten anordnas av föreningen Debattkammaren, i samarbete med Credo Kungsholmen.

Christer Sturmark, Mats Selander, Stefan Gustavsson och Patrik Lindenfors möts.

https://www.facebook.com/events/853143091456803/

24 aug. 2016

Jesus and Mo kommenterar det franska burkiniförbudet

Åh min gud är kränkt igen

Den malaysiska rapparen Namewee har i Malaysia anklagats för att ha "skadat och profanerat en heligplats med syftet att förolämpa all typ av religion". Detta efter att han producerat en musikvideo där bilder på en moské visas och orden "Allah" och "Mekka" sjungs. Rapparen häktades i fyra dagar och brottet kan ge upp till två års fängelse. [RNS]

Namewee säger själv i en video att hans avsikt inte var att förolämpa, utan att förespråka harmoni mellan olika religioner och han säger att videon handlar om människans hjälplöshet och religionernas betydelse. Döm själva. I videon uppträder han ihop med det taiwanesiska bandet Nine One One.

23 aug. 2016

"Antalet svenskar som tror på Gud kan liknas vid en stor glaciär som sakta, sakta smälter"

I SOM-institutets undersökning 2015 svarade:

  • 41 procent ja på frågan om de tror på Gud, jämfört med 47 procent fem år tidigare.
  • 25 procent har besökt en gudstjänst de senaste tolv månaderna, jämfört med 35 procent tio år tidigare.
  • 17 procent ber till Gud minst en gång i veckan.

Tidningen Dagen rapporterar.

Kreationistisk mission in Stockholms södra förorter


Det är den muslimske sektledaren Harun Yahya som är i farten. (Klicka på bilden för att se den i storformat. Tack till Simon Sorgenfrei för bild och tips.)

22 aug. 2016

21 aug. 2016

Ny tung podcast ute! #175 – Radio Houdi bär på kors

RadioHoudi-175-rubrik

Det är höst. Det är surströmmingspremiär! Det luktar ett nytt avsnitt av Radio Houdi!
Surströmmingspremiär med Statsministern och kommendörkapten Hamilton. Kan de va nåt?
Anders går i pridetåg i Örebro för Humanisterna.
Kampanjen #mittkors diskuteras. Är Radio Houdi för eller emot?
Gud straffar sina egna och Nya Testamentet ska bli kortare och mer lättläst.
John gör DNA-test för att se var han kommer från.
Vem blir Veckans Klappträ och fäller vi i Veckans Låtstöld?
Hur många samplingar fanns det på Beastie Boys fantastiska platta Paul´s Boutique?
Vi pratar lite om konspirationsteorier, lite mer om den svenska näthatsepedimin, om knasiga textöversättningar i filmer och mycket mer.
Välkommen till ett tungt avsnitt där John och Anders bär på korset.

Hur datorer lär sig att vara kreativa

20 aug. 2016

"En skam för Sverige att utvisa bloggaren"

Christer Sturmark skriver i Aftonbladet om en ateistisk bloggaren från Bangladesh som riskerar att utvisas:
Migrationsdomstolen har beslutat om avslag på den bangladeshiske, sekulära bloggaren Mishu Dhars asylansökan i Sverige. Beslutsdokumentet är en skrämmande läsning. Både Migrationsverket och migrationsdomstolen verkar vara fullständigt okunniga om situationen i Bangladesh just nu. [...]
De tycks ha missat de senaste årens utveckling kring de sekulära bloggare som en efter en har hackats ihjäl på öppen gata av jihadister som anser att sekulär humanism och ateism bör straffas med döden. Det handlar inte om enskilda förövare, utan om organiserade grupper av i islamistiska extremister; utbildade i en fundamentalistisk form av islam i koranskolor. De är en del av internationella islamistiska terrorismen som inspirerar varandra på nätet.
Det är riktigt att myndigheterna försöker gripa IS-terrorister som mördar slumpmässiga offer som till exempel de restaurangbesökare i Dhaka som mördades i en terrorattack i juli. Men de bangladeshiska myndigheterna har inte visat något som helst intresse för de sekulära bloggarnas situation. 
Vid upprepade tillfällen har myndigheter och regeringsföreträdare i landet, i stället för att fördöma morden utförda av islamistiska extremister, fördömt de sekulära bloggarna och beskyllt dem för att ”kränka religiösa känslor”. Något som är straffbart i Bangladesh. Budskapet är klart, offren får skylla sig själva. 
I Sverige håller vi trosfriheten och yttrandefriheten högt. Det är en skandal att Migrationsverket inte förstår att dessa bloggare kämpar just för trosfrihet och yttrandefrihet med risk för sina egna liv, och att de därigenom självklart har asylskäl och ett skyddsbehov.
Läs hela artikeln.

19 aug. 2016

"Burkiniförbudet gör kvinnors kroppar till politiskt slagfält"


Pernilla Ouis, docent i hälsa och samhälle med inriktning på etniska relationer vid Malmö högskola, skriver i Dagens DN om det franska burkiniförbudet.
Kulturella konventioner om korrekt klädsel förändras över tid. Burkinin är faktiskt ett intressant exempel på hur klädkoden för badkläder utmanas. Många icke-muslimer har välkomnat den som ett utmärkt skydd mot solens skadliga strålning och en möjlighet till ökad kroppslig integritet, vilket gör det ännu mer förvånansvärt att det är just burkinin som ses som hotfull och ska förbjudas. Dessutom anser jag att burkinin är ett utmärkt exempel på integration: möjligheten att ingå i samhället med bibehållen religiös och kulturell identitet. Det franska förbudet spelar islamisterna rätt i händerna när de argumenterar att västvärlden hatar muslimer.
Det påpekas ofta att religion handlar om den subjektiva, mänskliga tolkningen av heliga urkunder. Man kan tolka Koranen eller Bibeln på många vitt skilda sätt, och därför finns inga entydiga regler om någonting i någon religion. Det pågår alltid en inomreligiös kamp om vem som har den legitima uttolkningen av vad som är gällande och vem som har detta tolkningsföreträde. Därför går det inte att säga att exempelvis islam kräver att kvinnor har viss klädsel. Muslimer tolkar klädkoden på olika sätt, och därför exkluderar inte burkiniförbudet i sig alla muslimska kvinnor från franska stränder. Att särbehandlas utifrån ett aktivt val av religionstolkning bör inte likställas med diskriminering grundad i exempelvis funktionsvariation eller etnicitet.
Men precis samma tolkningsprocesser som pågår inom en religion sker i det sekulära samhället. Vad är den korrekta sekulära klädkoden för att få bada på stranden? Naken? Nej, tydligen inte. Bara bröst? Nja, kanske. Baddräkt? Ja, uppenbarligen. Långärmad dräkt med ben? Va? Burkini? Absolut inte! Kulturella gränssättningar är förvisso obegripliga och godtyckliga.
Kulturella tolkningar och omförhandlingar pågår lyckligtvis hela tiden. Det gemensamma i alla kontexter verkar dock vara att det är kvinnors kroppar som är föremål för reglering och som därigenom blir politiska slagfält. Att män kan ta sig ett dopp endast iförda kortbyxor är fullständigt oproblematiskt i de allra flesta kontexter, kulturer som religioner. Simma lugnt!
Läs hela texten här.

Personligen anser jag att jag inte har något att göra med andra vuxna människors klädval. Låt folk ha på sig vad det vill. Sen har jag förstås estetiska åsikter ändå, som "Det där var snyggt" eller "Det där passar dig mindre bra". Där ingår även "Konstigt val för en kvinna, att ta på sig en patriarkal förtryckarsymbol". Men det går en absolut gräns mellan åsikt (som alla är fria att ha) eller synpunkt (som man ibland kan tillåta sig att ha vad gäller andras klädval) och förbud (där man aktivt förhindrar andras klädval).

I konsekvensens namn innebär det kanske att man skulle få gå naken om man ville det, utan att dömas för förargelseväckande beteende? Men att lämna fritt fram för alla blottare medför en rad följdproblem, så lagstiftningen är förmodligen rätt bra som den är, pragmatiskt sett.

Den verkligt problematiska diskussionen handlar förstås om barnen. Vad har man rätt att tvinga på sina barn? Mina föräldrar har en "gullig" fotoserie på mig när jag som treåring skrikande vägrar ha på mig svensk folkdräkt. Hade det varit lika "gulligt" med en treåring som vägrar hijab, eller hade de varit ett religiöst övertramp? Så länge det inte är ett hindrande plagg eller något som orsakar fysiska men (t.ex. D-vitaminbrist) spelar det liten roll. Det är väl rimligtvis där gränsen borde gå.

Sen finns en annan gräns att upprätthålla. Moralpoliser som springer runt och säger åt kvinnor vad de ska ha på sig - vare sig de menar att burkinin/slöjan ska vara av eller på - bör högljutt motarbetas. Gärna offentliga åsikter (annars skulle modebranschen dö), men låt kvinnor på stan vara ifred.

18 aug. 2016

"Stoppa religiösa friskolor – bli kvitt hedersnormer"


Noomi Andemark, som vuxit upp inom Jehovas Vittnen och nu är verksamhetsansvarig i Föreningen Hjälpkällan (ett nätverk av personer runt om i Sverige som tagit sig igenom ett avhopp eller uteslutning från en sekt och som ställer upp frivilligt som stöd för andra i samma situation) skriver insatt om vikten av konfessionsneutral skolor i Göteborgsposten - särskilt för de som växer upp i slutna religiösa miljöer.
Nu ser jag hur allt större grupper av unga växer upp i liknande utanförskap, men med ytterligare försvårande omständigheter: kontrollen utövas inte bara i familjen och församlingen utan även i skolmiljön och ibland i hela bostadsområdet. Att bryta mot reglerna kan – utöver total utfrysning – innebära konkret fara för deras liv.
Och än en gång tycks samhället svara med en naiv förhoppning om att dogmatiskt religiöst ledarskap kan motverkas genom prat om gemensamma värderingar. Som om människor vars identitet till stor del bygger på att ta avstånd från ett samhälle de ser som moraliskt förfallet bara ivrigt väntade på att få integreras. Som om det vore möjligt att hindra föräldrar från att uppfostra barn enligt det trossystem de anser vara sanning, det som de anser vara bäst för sina barn.
Vi måste inse att alla inte ser en gemensam, sekulär, demokratisk värdegrund som det bästa alternativet. Men om vi menar allvar med att våra friheter och rättigheter ska vara tillgängliga för alla, måste vi våga genomföra åtgärder som säkerställer att de som växer upp med andra förutsättningar kan få en rimlig chans att utöva dem.
Stoppa de religiösa friskolorna! Religiös skolning enligt föräldrarnas värdegrund kan ske i hemmet och utanför skoltid.

Humanisternas fortbildningsdag för lärare - Sanning eller myt?

I en tid då många tävlar om vår uppmärksamhet på nätet och i medier, inte sällan med lögner och halvsanningar, vill vi ge dig och dina elever verktygen för att navigera mellan sanning och myt. Hur kan man lära elever att känna igen och undvika bluffmakarna, sektledarna, de våldsamma nätverken och konspirationsteoretikerna? Detta vill vi undersöka tillsammans under en dag. Till vår hjälp har vi en filosof, en pedagog, en mentalist, en sakkunnig journalist och en utbildningssamordnare från föreningen Expo. I en tid av jihadister, rasister och klimatskeptiker är detta viktigare än någonsin.

Varmt välkomna!

Tid:              Lördag den 8 oktober, klockan 9:30-16:00
Plats:            ABF-huset Sveavägen 41, Stockholm
Kostnad:      600 kronor, inklusive lunch och fika samt boken
                    "Sekulär Humanism" av Lindenfors och Sturmark

Anmälan:      Senast 31 augusti 2016 på www.humanisterna.se/skola

Universalmedicin

17 aug. 2016

Missa inte José González

I lördags sändes musikern José González Sommarprogram. Det handlade om musik, vetenskap, speciellt hjärnforskning, hans liv och humanistiska livssyn. Lyssna!

16 aug. 2016

Varför du tror du har rätt - även när du har fel

Säsongsstart! #174 – Radio Houdi letar Pokémons


Välkommen till en ny säsong av Radio Houdi!
John och Anders har sjungit upp sig efter sommarsemestern för att kunna leverera första avsnittet för höstsäsongen 2016.
Detta LÅNGA avsnitt behandlar, Beyoncé, Pokémon Go, gym i kyrkan, R2D2:s inre död, Rougue One trailer, A-rod spelar sista matchen i Yankees, OS, simmaren Michael Phelps sprider kvacksalveri, Harry Potter säljer böcker och teaterbiljetter.
Vi diskuterar Twitter och hur grupper på Twitter blir kränkta av att man inte håller med dem.
John läser upp hat-tweets som han fått och Alexander Bard läser lusen av de med detta beteendet.
Två av våra lyssnare, paret Sjurseth, förnyar löften med hjälp av John och ser till att +26.000:- skänks till Läkare Utan Gränser i Radio Houdis namn.
Vad är hembakat? Eller är det självbakat?
Vi hinner med Veckans Klappträ och Radio Houdi rekommenderar innan vi avslutar säsongens första avsnitt.
Välkomna tillbaka till Radio Houdis eterskval.

Du missar väl inte båten? Humanistkryssning 13-14 oktober 2016


Vi erbjuder dig ett skönt dygn på havet med högintressanta föredrag, pigga gruppdiskussioner och mycket god mat. Turen går från Stockholm till Mariehamn och åter med incheckning i Vikingterminalen i Stockholm torsdag 13 oktober kl 15.30 och återkomst dit ett dygn senare.

Ta tillfället i akt att både lyssna till och träffa intressanta människor och tala om de stora frågorna. Detta år har vi temat "Sekulära värderingar i brytningstid" – bland annat påverkan från nyanlända på vårt sekulära samhälle och postkristna traditioner. Öppet för både medlemmar och icke-medlemmar.

Fråga gärna någon vän om att följa med!

Sista anmälningsdag är måndag 29 augusti. Förra årets kryssning blev fulltecknad.

Mer information och bokning på: http://humsto.se

Gore Vidal om monoteismen


14 aug. 2016

11 aug. 2016

God-o-meternDet här är tydligen en reklamfilm för kristendom.

10 aug. 2016

USA:s simlandslag i OS gör reklam för alternativmedicinskt kvacksalveri


USA:s simtränare i OS - den flerfaldige guldmedaljören i simning Michael Phelps - har länge gjort reklam för sk "koppning". Det är ett alternativmedicinskt metod där glas eller plastkupor används för att de sägs öka blodcirkulationen och bidra till att transportera bort slaggprodukter i bindväven. Musklernas återhämtning ska på så vis förbättras. Effekterna har dock inte bevisats vetenskapligt även om många hyllar metoden.

Nu ser man USA:s simlandslag i OS med stora blåmärken efter "cupping" simma i Rio, vilket gett en hel del uppmärksamhet inte minst i Sverige.

Detta har lett till att de som håller på med detta kvacksalveri sett en ökad orderingång gällande bokningar.

Scienceblogs tar upp detta fenomen med en bloggpost med titeln "Thanks, Michael Phelps, for glamorizing cupping quackery!".

Citat från bloggposten:
Personally, though, I tend to believe Edzard Ernst, when he did an overview of systematic reviews:
In essence, this means that the effectiveness of cupping is currently not well-documented for most conditions. This is in sharp contrast to the many claims made by the proponents of this therapeutic modality, including those practicing traditional Chinese medicine or complementary and alternative medicine.
All five systematic reviews relied on primary studies from China. Several groups have demonstrated that nearly 100% of all acupuncture studies from China generate positive results [9,10]. This finding raises considerable doubts about the reliability of these data. Table 1 also shows that the quality of the primary studies is often poor. Trials of poor quality tend to produce false positive results.
Exactly. Basically, reading the “evidence” for cupping tells me that there is no compelling evidence that cupping is effective for any condition. 
Certainly, there is no credible evidence that it helps athletic performance, be it in swimming or any other sport. Moreover, by the principles of science-based medicine, in which prior probability based on basic science is taken into account, the clinical evidence that weakly suggests a benefit can justifiably be called into serious question based on the extreme ridiculousness of the therapy and the lack of any sort of plausible rationale grounded in basic human physiology suggesting that it should work. In other words, the whole physiologic rationale for cupping is bullshit. 
As we know from other similar modalities, when that’s the case seemingly “positive” clinical trials become much less convincing.
Unfortunately, even though all of this is true, NBC Sports provided the template for a thousand local TV stations to do stories on cupping.

Flickan som räddade mitt liv

Se dokumentären Flickan som räddade mitt livSVTplay.
När kriget drabbar hans hemland i augusti 2014 lämnar filmaren Hogir Hirori sin gravida fru i Sverige för att åka till irakiska Kurdistan. Han måste berätta om de öden som drabbat över 1,4 miljoner människor på flykt från IS. Genom deras historia minns han också sin egen flykt genom Europa till Sverige 15 år tidigare. Särskilt starkt berörs han av 11-åriga flickan Souad som blir flickan som räddar hans liv. Sökandet efter henne blir också en resa genom krigets kaos.

9 aug. 2016

Riksdagsseminarium mot rekrytering till Islamiska staten

Den 25 maj genomfördes ett seminarium i Riksdagshuset arrangerat av Riksdagens tvärpolitiska nätverk mot diskriminering och våld i hederns namn. Temat var arbete mot rekrytering till Islamiska staten.

Hundratals ungdomar som är födda och uppvuxna i världens mest jämställda land väljer att kämpa för en könsapartheidstat – ett kalifat – som är odemokratisk och som berövar kvinnor deras mänskliga rättigheter, där sexslaveri, halshuggningar, massvåldtäkter och månggifte praktiseras. Det förebyggande arbetet mot spridningen av ”jihadromantiken” är av yttersta vikt. Det handlar inte bara om själva våldet, utan också om att detta allvarligt skadar ett pluralistiskt samhället. Invandrarfientligheten växer i motsättningarnas spår.

Hur har vi hamnat här efter femton år av debatt om hedersvåld och stora satsningar på de invandrartäta förorterna? Trots att religiösa samfund och sekulära etniska föreningar erhåller miljoner kronor i statsbidrag för att bekämpa våldsbejakande extremism. Hur blir man svensk och jihadist? Vad tycker de etniska organisationer och samfund som nu med statligt stöd arbetar mot radikalisering? Hur ser våra politiker på utvecklingen?

Inledare: Amineh Kakabaveh, riksdagsledamot (V) och medlem i Humanisternas förbundsstyrelse
I panelen: Arhe Hamednaca, riksdagsledamot (S), ledamot i justitieutskottet; Abo Raad, imam vid Gävle moské (med tolken Najim Al-Ganas); Nicklas Kelemen, etnolog; Magnus Norell, senior policy advisor vid European Foundation for Democracy
Moderatorer: Per Westerberg, f.d. talman i Sveriges Riksdag

OBS! För textning av arabiska, klicka på ikonen för undertext i menyn under videoklippet.

Fångad av poesi

8 aug. 2016

En ny upplysningstid behövs

I senaste numret av magasinet SANS skriver Christina Moberg, preses vid Kungl. Vetenskapsakademin, om behovet av en ny upplysningstid. Essän bygger på ett anförande som hölls vid Vetenskapsakademiens högtidssammankomst i år.
Hur står det till med ovetenskapen i dag? Står sig vetenskapens seger över vidskepelsen? Man blir ibland tveksam. Vetenskapliga argument klingar ofta ohörda, som när det gäller människans påverkan på klimatet och nyttan med GMO, genmodifierade organismer. Homeopatiska produkter, som inte behöver vara annat än rent vatten, tillskrivs medicinsk verkan och får användas som om de vore läkemedel. Dagens trend är att allt bör vara naturligt, trots att naturen är en betydligt värre giftmakare än människan. Det händer att Darwins utvecklingslära ifrågasätts till förmån för Bibelns skapelseberättelse, till och med i den svenska skolan. Konspirationsteorier hävdar att kemikalier, virus och tungmetaller, så kallade chemtrails, sprutas från flygplan. Det finns till och med än i dag de som påstår att jorden är platt. 
Det hävdas ofta, förvånande nog, att vetenskaplig kunskap är provisorisk och inte mer att lita på än pseudovetenskaper av olika slag, och ovetenskapliga argument kläs i vetenskapliga termer. Det påstås ibland att det helt enkelt inte går att veta vad som är sant – eller att kanske allt är lika sant. Det är förvisso riktigt att vetenskapliga teorier ibland måste omvärderas eller helt kullkastas. Men vårt vetande ökar hela tiden, och ny kunskap innebär för det mesta en förfining av tidigare kunskap. 
Vi har alla angelägna uppgifter när det gäller att bekämpa okunskap, pseudovetenskap och annan ovetenskap. Det finns mycket kvar att göra. Låt oss tillsammans arbeta för en ny upplysningstid!
Läs hela essän hos fritanke.se.

7 aug. 2016

Dödshotad bloggare nekas asyl i Sverige

SVT rapporterar om en ateist från Bangladesh som trots dödshot förvägras asyl i Sverige:
Efter att ha kritiserat regeringen blev Mishu Dhar attackerad och flydde till Sverige. Men här nekas han asyl, trots att hans namn finns med på en ”dödslista”. 
– Fem-sex personer kom emot mig och attackerade mig med påkar. Det var mycket folk på platsen, så de kunde inte döda mig, och någon tog mig till sjukhuset, säger bloggaren Mishu Dhar till Kulturnyheterna. 
I augusti 2014 blev han attackerad i sitt hemland Bangladesh. Han har, under pseudonymen Julius Caesar, kritiserat regeringen för att blunda för extremism. Efter attacken flydde han till Sverige.
Läs och se reportaget i sin helhet. Migrationsverkets avslag kritiseras av Svenska PEN:s Ola Larsmo i DN Kultur. Han skriver bland annat:
Migrationsdomstolen anför ett antal byråkratiska skäl för att avslå Dhars asylansökan. Men möjligheten att ompröva hans fall finns – om det är av stor principiell betydelse och skulle kunna påverka andra liknande fall. Och just här bränner det till. I Sverige finns i dag upp till ett tiotal aktiva, sekulära bloggare från Bangladesh som räddat sig ur landet. De följer detta fall med stor oro, och flera av dem har kommit till Sverige på liknande sätt. Avvisas Dhar till Bangladesh är hans liv i fara. Men hans fall riskerar också att bli ett prejudikat – och därmed riskera livet på flera bloggare som just nu är i säkerhet i Sverige. Internationella PEN har därför riktat en särskild appell till Migrationsöverdomstolen i Stockholm att ompröva Dhars fall på grund av dess stora principiella betydelse. 
Men tiden är kort. Redan under de närmsta två veckorna kan han komma att utvisas. 
Sverige och svenska myndigheter har nu en möjlighet att visa att vi menar allvar med våra upprepade utfästelser om försvar av grundläggande mänskliga rättigheter – den svenska tryckfrihetens jubelår 2016.
De som är öppna ateister i Bangladesh och samtidigt ifrågasätter religiösa dogmer och kritiserar den inhemska regeringens otillfredsställande hantering av den växande religiösa fanatismen i landet utsätts för dubbla hot. De riskerar mördas av islamistiska extremister i rena terroraktioner och de riskerar att utses till syndabockar av myndigheterna och därmed fängslas för att ha "upprört religiösa känslor". Att Sverige inte kan ge dessa personer en fristad är totalt oacceptabelt.

Humor: Kyrkan reformeras


Matgeek: "Bojkotta Saltå Kvarn""Saltå Kvarns ägare, Antroposoferna, uppmanar sina anhängare att inte vaccinera sina barn. Sånt vansinne får inte stödjas" skriver Matgeek under ovanstående YouTube-klipp och ger dessa länkar med uppmaningen "Läs mer och bilda dig själv en uppfattning!"

Saltå Kvarn på Wikipedia:  http://bit.ly/2b38FkD
Ekologiskt vs Biodynamiskt: http://bit.ly/2aXSwew
Gefle Dagblad - Sluta skattefinansiera antroposoferna: http://bit.ly/2aDcYz2
Aftonbladet - Hippie, hippie, hurra: http://bit.ly/2aDJMcl
 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se