26 juni 2012

Religionsfrihet ofta ett felaktigt argument

Peter Singer, professor i etik, skriver om religionsfriheten och dess gränser i gårdagens Sydsvenskan. Han anvser att argumentet 'religionsfrihet' används felaktigt i fall där rätten att utöva sin religion inte alls begränsad, ett av flera exempel i artikeln är att islam eller judendomen inte kräver att man äter kött:
Förbud mot rituell slakt av djur är däremot inget som hindrar judar eller muslimer från att utöva sin religion. I parlamentsdebatten om Partiet för djurens förslag sade överrabbinen i Nederländerna, Binyomin Jacobs: ”Om vi inte längre har folk som kan utföra rituell slakt i Nederländerna ska vi sluta äta kött.” Det är naturligtvis det man bör göra om man är anhängare av en religion som kräver att djur ska slaktas enligt en metod som är mindre human än modern slakteriteknik. Varken islam eller judendomen kräver att man måste äta kött. Judar och muslimer behöver bara göra det jag själv har valt att göra, av etiska skäl, i över fyrtio år.
Debattartikeln avslutas:
Det är inte alla konflikter mellan religion och stat som är lätta att lösa. Exemplen från Nederländerna, USA och Israel ger ständigt upphov till kontroverser. Men de handlar egentligen inte om inskränkningar i religionsutövning, och därför är det fel att ta upp religionsfrihet som ett argument.

Inga kommentarer:

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se