7 juni 2012

(S) på väg ut ur kyrkan

I höstas bestämde sig Moderaterna för att lämna kyrkopolitiken. Nu har två socialdemokrater, Rickard Bremer och Anders Härsbro, lämnat in en motion till Socialdemokraternas kongress 2013 där de önskar detsamma. Ur motionen som publicerats på Frihetssmedjan:
Den principiella frågan är huruvida de politiska partierna ska styra ett fristående religiöst samfund. I och med att dåvarande statskyrkan skildes från staten vid sekelskiftet, försvann också själva motivet med den politiska styrningen av det som blev Svenska kyrkan. Beskattningsrätten och myndighetsuppdraget upphörde och mantalsskrivningen hade redan 1991 förts över till Skatteverket. Det enda strikt samhälleliga uppdraget som kvarstår är att ansvara för begravningsväsendet, Stockholms och Tranås kommuner undantagna. Motivet för en partipolitisk styrning har således upphört. Av de åtta riksdagspartierna har ett redan valt att genom beslut på partistämma avsluta sitt engagemang i trossamfundet Svenska kyrkan från och med valet 2013. Även Socialdemokraterna bör enligt vår mening släppa taget om detta enskilda trossamfund. Det kvarvarande ansvaret för begravningsväsendet kan hanteras genom statlig uppföljning.
Förhoppningsvis kan denna utveckling leda till att Svenska kyrkans privilegier avvecklas. Det är på tiden.

1 kommentar:

Lars Torstensson sa...

Man får verkligen hoppas att motionen går igenom. När det socialdemokratiska partiet ställer upp i kyrkoval tar det samtidigt ställning för Svenska kyrkans religiösa lära, och det är respektlöst mot partiets icke-kristna medlemmar. Det är också hycklande, eftersom partiet ofta framställer sig som religiöst obundet.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se