29 juni 2012

Talet till de unga

I Norge deltar ca. 10.000 ungdomar årligen i humanistiska konfirmationer arrangerade av Human-Etisk forbund. Förbundet arrangerar, såsom svenska Humanisterna, sekulära ceremonier i form av barnvälkomnanden, konfirmationer, vigslar och begravningar. Lokaler för sekulära eller livsåskådningsneutrala cermonier är en bristvara. I Norge, där staten likabehandlar olika livsåskådningar i större utsträckning än i Sverige, har kulturdepartementet avsatt sju miljoner norska kroner för utformning av lämpiga lokaler. Lokaler som kan anpassas så de kan brukas av olika livsåskådningar. Svenska staten borde lära av den norska. Alla städer har inte ett vackert rådhus som kan användas vid en konfirmationsavslutning.

Lillia Hjort, styrelsemedlem i Human-Etisk Forbund, talar till konfirmander i Oslo rådhus. Se andra avsnitt från ceremonin på HEF:s youtubekanal.

Inga kommentarer:

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se