16 nov. 2017

Dennett & Boström

Två av samtidens mest briljanta tänkare, Nick Bostrom och Daniel Dennett, samtalar i Stockholm om medvetande och artificiell intelligens. Idag är det världsfilosofidagen.

14 nov. 2017

Kvinnor i Hollywood

En fyrapunkters plan för revolution.MoviesByHer

8 nov. 2017

Religion i det öppna samhället

Tim Crane talar om i vilken utsträckning vi ska tolerera religion. Det handlar både om vad tolerans innebär och vad han anser är det väsentliga med religion. Om det senare är han inte överens med "nyateisterna".

Crane har nyligen kommit med boken: The Meaning of Belief - Religion from an Atheist's Point of View.

7 nov. 2017

If my genes go left unread

Turner, who is enrolled in a biology class,  got creative when his teacher challenged students to make a video about mitosis and meiosis.
His rap over the Lil Uzi song “XO TourLlif3” quickly went viral for catchy lyrics like, “If my genes go left unread, all my cells are dead.” [New York Post]

5 nov. 2017

Samtal om sekularism

Andrew Copson intervjuas av Stephen Knight (@Gspellchecker). De talar i huvudsak om Copsons nya och viktiga bok: Secularism: Politics, Religion and Freedom

4 nov. 2017

Jeremy Benthams huvud

2 nov. 2017

After School Satan Clubs vs. Good News Clubs

Jack Matriko skriver mer om detta.

29 okt. 2017

De mest ateistiska länderna

Att ett land till stor utsträckning klassas som ateistiskt innebär inte att det har ett gott politiskt system eller att befolkningen inte i stor utsträckning deltar i religiösa ritualer.

28 okt. 2017

Ateister i Arken

27 okt. 2017

Dekonstruktiv kritik & Christer Sturmark

Samtal om upplysning: frihet, jämlikhet och broderskap.

26 okt. 2017

Alice Roberts om sekulärhumanism

Christer Sturmark pratar sekulärhumanism med professorn, författaren och mediepersonligheten Alice Roberts.
My worldview is a belief in humanity and the goodness in humanity, and the fact that morals and ethics comes within us.

25 okt. 2017

Matematikens fundament

Matematikens fundament är logik, men hur långt räcker det?

24 okt. 2017

Luther gav oss allsång?!?

"Luther gillade att sjunga och spela [...] och Allsång på Skansen är ett av de populäraste TV-programmen". Detta får man reda på i en faktaspäckad kortfilm från Svenska kyrkan.

Men hur är det med orsakssambandet i titeln? Är det endast i länder med lutherska kyrkor folk sjunger tillsammans? Och välfärd? Exakthet i teologi och andra utsagor gav oss i alla fall inte Luther oss.

"Danskar är inte speciellt religiösa"

I detta avsnitt av Bread and Roses TV intervjuas Lone Ree Milkær, ordförande i danska Humanistisk Samfund. Det handlar om blasfemilagar och religion i Danmark.

23 okt. 2017

xkcd: Logik


21 okt. 2017

Klara Prowiser, 92, om hur hon lyckades fly på vägen till AuschwitzEn berättelse med twist - svår att se utan att få en tår i ögat.

20 okt. 2017

Ignoransens slöja

19 okt. 2017

Rätten till en värdig död – är det verkligen en rättighet?

Panelsamtal med Ingvar Gustafson (läkare, Humanisterna), Gunnar Pettersson (pastor Equmeniakyrkan), Johan Hultberg (riksdagsledamot (m)), Staffan Danielsson (RTVD, riksdagsledamot (c)) och Inga Lisa Sangregorio (författare). Samtalsledare Stellan Welin: ordförande Rätten Till en Värdig Död (RTVD)

18 okt. 2017

Vad är vetenskap

"Vetenskap är det bästa sättet vi känner till för att ta reda på hur vi och vår värld fungerar."

17 okt. 2017

Nåd utan Gud

Katherine Ozment med Seth Andrews talar om sekulär mening, syfte och "nåd".

16 okt. 2017

Kunskapen och dess fiender

Christer Sturmark samtalar med Åsa Wikforss. Wikforss är professor i teoretisk filosofi vid Stockholms Universitet och har precis kommit ut med boken ”Alternativa fakta: Om kunskapen och dess fiender”.

De pratar om den filosofiska kunskapsdefinitionen som har sina rötter i antikens Grekland, om sanningsteori och objektivitet och om kognitiva brister som bekräftelsebias och ”the backfire effect”.

15 okt. 2017

Your fatwa does not apply here

Karima Bennoune har skrivit boken Your fatwa does not apply here (2013). En läsvärd bok som handlar om muslimers kamp mot islamsk fundamentalism.

14 okt. 2017

Timothy Snyder: On Tyranny

Timothy Snyder samtalar med Martin Pollack om hans bok On Tyranny-Twenty lessons from the 20th Century.

13 okt. 2017

Bygga sekulära samfund

Chris Johnson samtalar med Chris Stedman om att bygga sekulära samfund.

12 okt. 2017

Negativt tänkande gör världen bättre

En föreläsning om det negativa med positivt tänkande, om det positiva med negativt tänkande, och om skillnaden mellan analytiskt tänkande och tänkandet om det negativa. Som alternativ till positivitetshetsen erbjuds inspiration från stoiker, filosofiska pessimister, buddhister och svårmodiga smålänningar. Föreläsare: Ida Hallgren, filosofisk praktiker, doktorand i praktisk filosofi vid Göteborgs Universitet och leg. psykolog.

Einstein – troende, agnostiker eller ateist?

Humanisterna Kalmar har intervjuat idéhistorikern Per Sundgren om Albert Einstein och hans syn på religion. Sundgren har också startat stiftelsen Jämlikhetsfonden, vilket tas upp i intervjun.

11 okt. 2017

Vi tror på kärlek

Enlightenment Now

Steven Pinker talade vid Freedom From Religion Foundations nationella konvent 2017. Pinkers bok Enlightenment Now: The Case for Reason, Science, Humanism, and Progress kommer i februari nästa år.
Framsteg är inte en naturlag, utan en gåva av Upplysningens ideal: Förnuft, vetenskap och humanism. Endast genom att dedikerad oss till dessa ideal kan vi rimligtvis hoppas att framstegen fortsätter. 

10 okt. 2017

CRISPR - teknologin som kommer att ändra allt, för alltidCRISPR, "Årets genombrott 2015" håller vad det lovar. Det är en teknologi som kommer att förändra allt, för alltid. Ett Nobelpris kommer i framtiden säkerligen att delas ut till teknologins huvudsakliga upptäckare, Jennifer Doudna och Emmanuelle Charpentier.

World Values Survey och integration

Statistik visar hur värderingar förändras över tiden.

Bi Puranen, docent i ekonomisk historia, forskare knuten till Institutet för Framtidsstudier, generalsekreterare vid World Values Survey. Hennes huvudsakliga forskningsområde är säkerhet och värderingar i ett jämförande perspektiv.

9 okt. 2017

En stund av vila och trivialitet

Varför fortsätter Sveriges radio sända Helgsmål, 15 minuter varje lördag kväll? För den som bara lyssnar lördagens avsnitt Gud, utrbytarkungen [sic] är behållningen högst tveksam. I detta avsnitt får man höra prästen Camilla Lif tala om sin livserfarenhet:
Några konstnärer jag känner har berättat att, när de har inspiration, upplever som om de kopplar upp sig mot något. Att idéerna kommer till dem. Att de tar emot. Det låter nästan som andlighet, tycker jag. Men det säger jag inte, jag är försiktig med det.
Fast nu berättade Lif detta ändå, i en radiosändning. Hon är inte heller försiktig med att beskriva hur det är med ateister.
Motsatsen till konsten. Motsatsen till att något helt nytt uppstår ur intet upplever jag när jag pratar med någon som är utpräglad ateist. Jag kan inte räkna hur många gånger jag hört repliker som ”Det går inte att bevisa” eller ”Det är bara vidskepelse” eller ”Jag tror bara på naturvetenskapen”. Det som jag tycker är sorgligt med en sådan livshållning, det som gör att mitt intresse för samtal slocknar, är att den livshållningen är så stängd, så färdig, så kontrollerad. Som att leva i en tillsluten burk. Motsatsen till ett konstverk.
Om tillvaron vore så förutsägbar, som jag upplever att den styvnackade ateisten beskriver den, så skulle vi människor inte kunna sträcka oss efter något annat än det som vi för tillfället uppfattar som möjligt. Men det stämmer inte alls med min erfarenhet av människan.
Det måste vara oerhört torftigt att vara kristen i Sverige idag, om detta är representativ kvalité på prästers visdom. Sveriges radio borde hålla högre kvalité.

Hur dela en kaka i tre?

8 okt. 2017

Islam för den politisk inkorrekte

Khaled Diad har skrivit boken Islam for the Politically Incorrect.
With Islam one of the most controversial, misunderstood and polarising issues of our time, the task of distinguishing the truth from the post-truth, and presenting alternative perspectives rather than alternative facts has become more urgent than ever.
This highly readable and inevitably controversial book deals with all the hot topics relating to Islam, tackling them uncompromisingly and head on. Whether it is the status of Muslim women, Islamic violence, fundamentalism, fanaticism, freedom or even the clash of civilisations, this book’s thematic chapters take you on an in-depth tour of Islam – its people, politics, history, culture, philosophy and mind-spinning diversity. Along the way, we stop off for cultural coffee breaks and sip on exquisite wines in the backstreet taverns of Islamic history.
Written by an atheist Arab of Muslim upbringing, this book is politically incorrect in its purest sense. It seeks to reveal the truth about Islam, unencumbered by anti- or pro-Islamic dogma, partisan interests or the growing 'us' and 'them' discourse.

7 okt. 2017

Likställ religiösa och sekulära livsåskådningar!

Christer Sturmark och andra debattörer skriver på SvD Debatt:
Just nu pågår statens utredning av formerna för ekonomiskt stöd till trossamfund under ledning av Ulf Bjereld, statsvetare och ordförande i socialdemokraternas Tro och solidaritet. Regeringen har i direktiven bett utredaren att särskilt belysa hur lagen om stöd till trossamfund kan bli konfessionsneutral.
Ett krav för stöd är i dag bl a att trossamfund bedriver gudstjänst. Det har man emellertid i praktiken frångått när man beviljat Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd bidrag. Trots att buddhismen inte omfattar någon gudstro har Myndigheten för Statligt Stöd till Trossamfund (SST) bedömt att buddhismen tror på en ”gudomlig och transcendent verklighet” och att vissa av dess ceremonier med attribut som tempelklockor, rökelse och åkallan av ett slags helgongestalter kan liknas vid guds­tjänster i lagens mening. Med en sådan tillämpning av bestämmelserna kan till exempel förbundet Humanisterna inte komma ifråga som bidragstagare.
En sekulär stat som Sverige bör rimligen behandla alla livsåskådningar lika: kristendom, islam, buddhism likaväl som sekulär humanism. Att utredningen skulle landa i att livsåskådningar som traditionellt definieras som religioner fortsättningsvis ska särbehandlas positivt jämfört med sekulära livsåskådningar förefaller inte logiskt.
Läs hela artikeln på humanisterna.se

Vad är massa

Överallt omkring oss finns det materia som har en massa. Men vad är detta egentligen? Jim Baggott förklarar.

6 okt. 2017

Christof Koch om vetenskapsfilosofi

Språkets kraft

På Bokmässan intervjuades Theodor Kallifatides om hans bok Ännu ett liv, en filosofisk skrift om minnet, språket, kärleken och tidens gång. Samtalsledare är KG Hammar. Kallifatides avslutande resonemang om yttrandefrihet upprör nog en del.

5 okt. 2017

Daniel Dennett om vetenskapsfilosofi

Debatt om sekularism

Andrew Copson och Peter Hitchens debatterade sekularism i Unbelievable? (Premier Christian Radio).

4 okt. 2017

Alison Gopnik om vetenskapsfilosofi

Vänsterdocenten

Under Bokmässan intervjuades Torbjörn Tännsjö av KG Hammar. I bok Vänsterdocenten frågar Tännsjö sig hur de idéer som han en gång tog strid för växt fram och hur de bäst kan förvaltas i vår tid. I slutet av intervju diskuteras i korthet Gud och moralisk realism.

3 okt. 2017

Satanisterna är the Good Guys

Lucien Greaves intervjuas av Tucker Carlson, på Fox New, vilken avslutar med "crawl back into your hole."

Här de sju fundamentala lärosatser the Satanic Temple har:
One should strive to act with compassion and empathy towards all creatures in accordance with reason.
The struggle for justice is an ongoing and necessary pursuit that should prevail over laws and institutions.
One’s body is inviolable, subject to one’s own will alone.
The freedoms of others should be respected, including the freedom to offend. To willfully and unjustly encroach upon the freedoms of another is to forgo your own.
Beliefs should conform to our best scientific understanding of the world. We should take care never to distort scientific facts to fit our beliefs.
People are fallible. If we make a mistake, we should do our best to rectify it and resolve any harm that may have been caused.
Every tenet is a guiding principle designed to inspire nobility in action and thought. The spirit of compassion, wisdom, and justice should always prevail over the written or spoken word

(Detta youtubeklipp saknar Carlsons avslutande kommentar. Sök på Youtube.)

"Det går ut över nyfikenheten"

Vetenskap och folkbildning bjöd på Bokmässan in Lena Andersson och Magnus Norell. De talade om samtidens diskussionsklimat och hur det går ut över nyfikenheten, kunskap och upplysning.

Se del 1 nedan, sedan del 2 och del 3.

2 okt. 2017

Humanister reagerar på masskjutningen i Las Vegas.

Roy Speckhart, Executive Director för American Humanist Association, reagerar på det terrorartade massmordet i Las Vegas:
David Silverman, president för American Atheist, har uttalat sig:
My heart breaks for the victims of this horrendous act of violence and for their families and loved ones. I offer my deepest condolences and support to everyone affected by this devastating tragedy. Our community mourns with you and stands ready to support you as you begin the process of recovery from this senseless act.
To community leaders and organizers, I urge you to ensure that all members of the community are included in the grieving and the response to Sunday’s events. When organizing remembrances, vigils, and memorials, please remember that the atheists and other non-believers in your community are mourning too. While some find comfort in words about “God’s plan” or that victims are “with God,” for others, these words will—at best—ring hollow and—at worst—deepen their grief.
We simply ask that you include your entire community in your response. Reach out to atheist and humanist chaplains or leaders for assistance. Include representatives from as many faith traditions as possible, but I implore you, do not exclude the quarter of Americans who are part of no religion.

Religions- och övertygelsefrihet

Ahmed Shaheed var maldivisk diplomat och politiker, samt expert på mänskliga rättigheter. 2016 utsågs han till FN:s Speciella rapportör för religion- och övertygelsefrihet. I augusti talade han vid internationella humaniströrelsens (IHEU) generalförsamling i London.
"Generally religion and humani rights have uncomfortable faith, the only time perhaps religion, broadly understood, has a good faith is in humanist conception, because it's in the human rights frame work."
"When humanists are attacked, they are attacked far more viciously and brutaly and in other cases."

1 okt. 2017

De saligas ängder

På bokmässan intervjuades humanisten PC Jersild om sin senaste bok Tivoli.
"Kinesiska investerare förvandlat Gröna Lund till ett exklusivt seniorboende med karaoke, bingo och andra nöjen. Dessutom ingår en livförsäkring med 100 års garanti."
Intervjuaren Dan-Erik Sahlberg beskriver Jersilds författarskap som "en alldeles unik blandning av dels en skarp blick för det vardagliga, parat med vetenskap, samhällskritik och satir."

Hur möta muslimska konvertitet

Imtiaz Shams leder organisationen Faith to Fatihless, vilka samarbetar med Humanist UK.

25 sep. 2017

Rättegången mot påvens lik

Katolska kyrkan har många absurda händelser i sin historia. Denna måste framstå som absurd även för katoliker.

24 sep. 2017

Sekulär ceremoni vid riksmötets öppnande 2017

Se hela den sekulära högtidsstunden vid riksmötets öppnande den 12 september 2017 på Konstakademien i Stockholm.

Talare: Elisabeth Åsbrink, ordförande för Svenska PEN, och Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet. Musik: José González. Konferencier: Christer Sturmark och Tara Twana, Humanisterna.

23 sep. 2017

Vetenskapliga religionsförklaringar och deras konsekvenser för gudstro

Inom religionsforskningen gör man ibland anspråk på att presentera uttömmande vetenskapliga förklaringar av religiös tro och religiösa fenomen, alltså förklaringar som inte förutsätter existensen av en religiös verklighet. Hur ska den troende som blir medveten om dessa förklaringar, förhålla sig till sin tro och sina upplevelser?

Lotta Knutsson Bråkenhielm är teologie doktor och verksam vid Teologiska institutionen vid Uppsala universitet. Hon har även lång erfarenhet som gymnasielärare i filosofi, religion och svenska.

20 sep. 2017

Julian Baggini om döden

19 sep. 2017

Håller religionen på att försvinna i Storbritannien?

En nyligen genomförd undersökning visar att 53% av britterna identifierar sig som icke-religiösa. Och andelen icke-religiösa har ökat. Denna utveckling diskuteras av en panel bestående av fem representanter från olika religioner och en icke-religiös, Andrew Copson från Humanist UK.
Det är ofrånkomligt att religiösa kommer minska och andelen icke-religiösa kommer öka. Icke-religiösa människor är kapabla att leva fullständigt tillfredsställda, etiska och meningsfulla liv. Lika bra och ibland bättre och på ett mer liberalt sätt. - Andrew Copson

18 sep. 2017

Atheist Republic

Atheist Republic är den största sidan på Facebook som uteslutande fokuserar på ateism. Sidan startades av en ung ateist från Iran, Armin Navabi.

Jesus & Mo om religiösa friskolor

17 sep. 2017

En oanständig återfödelse

Christer Sturmark pratar med Babu Gogineni. Babu Gogineni är en indisk humanist, rationalist och aktivist som har tjänstgjort som VD för International Humanist and Ethical Union (IHEU).

De pratar om rationalitet, humanism och ateism, och om hur det gick till när Babu drog självaste Dalai Lama inför rätta, och vann.

16 sep. 2017

Senfärdig Eko-rättelse om kyrkotrend

I veckan berättade Ekot felaktigt om antalet medlemmar i Svenska kyrkan. SR:s program Medierna tar i dag upp detta i ett reportage där Christer Sturmark intervjuas.

15 sep. 2017

Den sekulära högtidsstunden 2017

Den sekulära högtidsstunden inför riksmötets öppnande genomfördes på Konstakademien den 12 september 2017. Bland de drygt 100 deltagarna återfanns två ministrar och ett tjugotal riksdagsledamöter. Se ett reportage från ceremonin och hör vad några av deltagarna säger om riksmötets öppnande, demokrati, det sekulära samhället, tolerans, tillit och kunskap.

11 sep. 2017

Trendbrott inför kyrkovalet?

"Trendbrott inför kyrkovalet  antalet medlemmar ökar" rapporterade Sverige radio apropå Svenska kyrkans medlemsutveckling. Det visade sig inte stämma - inte alls. Efter protester ändrade man till "Trendbrott inför kyrkovalet – antalet nya medlemmar ökar" vilket förvisso är numeriskt korrekt, men lite som att rapportera "Trendbrott -kall sommar!" när man diskuterar klimatförändringar. Medlemsutvecklingen ser ut så här.


Här kan du få hjälp att gå ur kyrkan. 2000 år av fake news räcker väl?

Hasse Alfredson 1931-2017

Det är med stor sorg vi tagit emot beskedet att 2003 års Hedeniuspristagare Hasse Alfredson är död. Han lämnar efter sig ett stort tomrum i svenskt kulturliv. Hans Alfredson visade på ett oförglömligt sätt att det går att förena humor och samhällskritik med ett humanistiskt patos. En stor humanist har lämnat oss.

Här nedan en berömd sketch från revyn Gröna Hund 1962: Ringaren, högaktuell så här i kyrkovalstider. DN:s Lars Linder beskriver den så här:
”Varför kommer ni aldrig när jag ringer?” Hans Alfredsons monolog ”Ringaren” på bred västgötska ur revyn ”Gröna hund” 1962 var en fulländad satir över den svenska mellanmjölkskyrkans mjäkighet inför tidens sekularisering. Bilden av den hycklande pastor Jansson med sina platta metaforer var pinsamt välbekant: ”Livet kan vara som en påse, tomt och innehållslöst om man inte fyller det med nåt.” Det kan inte ha varit lätt för svenska präster att hålla en predikan de följande femton åren, risken för hörbara fniss i församlingen måste ha varit överhängande. Och orden ”han är en värdig representant för den svenska statskyrkan, han har inga bestämda åsikter om nånting” har ju visst bett än i dag.

10 sep. 2017

Fighting for Secular America

Rasismens politiska kraft

SR:s Konflikt sände ett väldigt bra program om rasism.
Om Charlottesville, den omedvetna rasismen och frågan ifall rasistiska idéer – anno 2017 – kan vara en framgångsrik politisk strategi?

7 sep. 2017

Lammreklam

Einsteins vittnen

5 sep. 2017

Stackars Piers Morgan

Modellen Munroe Bergdorf har rört upp himmel och helvete med en text på Facebook om rasism. Bakgrunden, vad det handlar om och vad som blev resultatet beskrivs utförligt i denna artikel i the Guardian:
Unsurprisingly, Bergdorf made some people uncomfortable, made some people cheer and pissed off many others, including her mother, who is white and reads the Daily Mail. “That was an awful conversation. I’m half-white. My mum thought I was lumping her in with everyone, but this isn’t about individuals. To understand my point, you have to take yourself out of the conversation – it’s not about you – and truly think about society, structurally, economically, as a whole.”
Någon som inte kunde lämna sig själv utanför konversationen var Piers Mogan. Han blev allvarligt kränkt eftersom han är en vit heterosexuell man. Inte alla vita heterosexuella män reagerar så.Här förklarar Bergdrof i ett annat tv-program vad hon menar. Det blir mycket bättre när någon lyssnar och inte är självupptagen som Morgan.

4 sep. 2017

Samtidigt i Göteborg...

...pratar man om existentiell risk. "Alla civilisationer som klarar sig liknar varandra, varje misslyckad civilisation är misslyckad på sitt eget vis" skulle man kunna sammanfatta det som. Eller i alla fall på tolv vis.

Det är Olle Häggström som dragit igång ett tvåmånaders gästforskarprogram som invigs idag med ett föredrag av Anders Sandberg. Detta följs av ett två-dagars symposium på torsdag och fredag, som låter hur intressant som helst. Men nej, jag måste jobba i Stockholm...

Om ni undrar vad det hela handlar om hade DN en stort uppslagen artikel på söndagen: Vi vet för lite om det som hotar vår existens. Ni kan också titta på nedanstående filmsnutt med Max Tegmark, om ett av de tänkbara hoten mot mänsklighetens existens. Filmsnutten har gjorts med sponsring av the Future of Humanity Institute at University of Oxford, där tidigare nämnde Sandberg forskar. Slutligen har Olle Häggström skrivit vad som förmodligen är det nuvarande standardverket inom fältet - köp, läs och lär.

30 aug. 2017

"Jo, barn kan lära sig simma utan burkini"

Ihop med Amineh Kakabaveh kommenterar jag i en debattartikel att flickor, i samband med skolans simundervisning, har fått låna burkini av Hässleholms kommun. I medierapporteringen av detta missas jämställdhetsperspektivet och skolans uppdrag.
Det är de normer och värderingar som gör att behovet av burkini finns som borde diskuteras och det är detta kommunen och skolan borde få frågor om.
Skolan har ett uppdrag att verka för jämställdhet som grundläggande demokratiskt värde. Detta ska både förmedlas teoretiskt och visas praktiskt.
När flickor och pojkar anses vara olika, till den grad att de tvunget måste behandlas olika, råder inte jämställdhet.När flickor ska skyla sina kroppar, men det inte ställs motsvarande krav på pojkar, råder patriarkala könsnormer. Just sådana traditionella könsnormer som skolan har i uppgift att motverka.
När det uppstår behov av burkini för att barn ska kunna delta i simundervisningen borde alla varningsklockor ringa hos dem som arbetar för jämställdhet. Hur sköter skolan sitt uppdrag för att verka för jämställdhet? Vilka extrainsatser görs nu? Hur mycket extra resurser skjuter kommunen till för att arbeta med jämställdhet i skolan?
Skolan ska vara en fri arena och plats där barn, inte minst flickor, kan frigöra sig och få lära sig sina mänskliga fri- och rättigheter.
Läs debattartikel i Aftonbladet.

26 aug. 2017

How boredom can lead to your most brilliant ideas

Vad gör teknologin med oss?

I april hade Sam Harris Googles före detta designetiker Tristan Harris som gäst på sin podcast. De pratade om hur dagens teknologi är designad för att dra till sig vår uppmärksamhet på ett sätt som vi inte alltid har personlig kontroll över. Det är ett fantastiskt pod-avsnitt som jag varmt rekommenderar - det blev viralt under sommaren. Tristan Harris har även gjort ett TED-talk som ni kan se här nedanför. Det kan vara värt att fundera lite över (jag vet att jag gör det) - spenderar du verkligen din tid på det sätt du skulle välja att spendera din tid, om du tänkte efter? Ni kan läsa mer om Tristans nuvarande arbete på hemsidan www.timewellspent.io.

25 aug. 2017

"Hijab-hysteri" mot NRK

En ny tv-serie i norska NRK har resulterat i starka reaktioner. I serien ska 22-åriga Faten Mahdi al-Hussaini intervjua politiker inför det norska valet i september. De tusentals klagomålen bottnar i att hon bär muslimsk hijab i programmet.

Den norska nyheten tas nu upp i svenska medier. SR:s Kulturnytt har gjort ett reportage och tidningen Dagen vinklar det felaktigt som att hijab är okej i rutan, men inte kors.

En som har en rimligare uppfattning i frågan är Jens Brun-Pedersen, presschef i Human-Etisk Forbund. Han stödjer i en debattartikel det beslut NRK fattat och betecknar istället "hijab-hysterin" som en "front mot islam", vilken flera norska politiker med sina uttalande i frågan ger stöd till.

Det är rimligt att policyn för religiös klädsel beror på programmets innehåll. För nyhetsuppläsare finns särskilda neutralitetskrav och varken hijab eller kors är tillåtet. Men på övriga programtid kan religiös mångfald synas. Det är en annan sak.
Faten Mahdi Al-Hussaini, foto: Bernt Sønvisen, Arbeiderpartiet
En politiker från Fremskrittspartiet riktar kritik mot NRK eftersom inte Faten Mahdi Al-Hussaini inte står för "norska värderingar". NRK försvarar beslutet och skriver att trots att hon har en konservativ religiös bakgrund, så arbetar hon mot extremism. Denna kontrovers är det senaste uttrycket i den pågående kulturdebatten i Norge om "norska värderingar", vilken pågått under sommaren.

24 aug. 2017

Vad gör IHEU?

Andrew Copson, president för International Humanist and Ethical Union (IHEU), intervjuas av Kaja Bryx, vicepresident för European Humanist Federation.

23 aug. 2017

Hädelse och hatspråk

Teckning från Jesus and Mo.

Den perfekta etiken


22 aug. 2017

Per Anders Fogelström 100 år

I dag är det 100 år sedan Per Anders Fogelström föddes. Förutom att han är en Sveriges stora författare och var en betydelsefull fredskämpe, var Fogelström en av dem som med kraft drev frågan om religionsfrihet och icke-religiösa rättigheter under andra halvan av 1900-talet.

I Humanisternas ungdom var han en av medlemmarna. Förbundet bildades 1979, då med namnet Human-Etiskt Förbund (HEF), och två år senare intervjuades Fogelström (PAF) i medlemstidningen HEF-NYTT.VÅR MEDLEM, FÖRFATTAREN P. A. FOGELSTRÖM, INTERVJUAS AV HEF:

HEF: Din åsikt om Human-Etiska Förbundet i Sverige?

P.A.F.: Naturligtvis behövs ett human-etiskt förbund, det är alltid viktigt att människor uppmanas till att tänka själva och att fundera över hur de ställer sig till livsåskådningsfrågorna. Däremot tror jag inte att man vågar hoppas på någon “massrörelse”. Vi har inte något påtagligt kyrkligt eller religiöst förtryck i Sverige i dag, den ljumma och mjuksega smeten av tradition och konvention tvingar inte på samma sätt till motstånd och kamp.

HEF: Vad anser du skiljer Religionsfrihetens rörelse från HEF idag?

P.A.F.: Skillnaden mellan Förbundet för religionsfrihet (som jag var med om att bilda och där jag under flera år var ordförande) och Human-Etiska Förbundet är väl att FFR (som namnet anger) hade som uppgift att verka för religionsfri medan HEF är mer av ett ateistiskt förbund. När FFR bildades hade man ännu inte rätt att utträda ur statskyrkan (utan att ingå i annat samfund), skolornas morgonböner var obligatoriska etc. FFR:s främsta uppgift var att arbeta för att de “kyrkfria” fick samma rättigheter och samma service som de som tillhörde något samfund. Mycket har skett sedan dess och även om det fortfarande finns mycket att göra är uppgifterna i viss mån andra.

HEF: Tror du att svenska folket i gemen är medvetet om det religiösa inflytandets styrka idag?

P.A.F.: Det religiösa inflytandet är fortfarande stort, inte minst statskyrkans ställning och ekonomiska situation ger makt och möjligheter, f.ö. förvånansvärt ofta mycket dåligt utnyttjade. Som jag ser det är det traditionerna och konventionerna som betyder mest i dag, d.v.s. något egentligen ganska ytligt och vagt. Om inte något särskilt händer tror jag att upplösningen fortsätter, att allt fler människor väljer “borgerlig” vigsel och begravning och avstår från att döpa och konfirmera sina barn.

HEF: Vad skulle du vilja säga till ateistisk ungdom?

P.A.F.: Jag kan bara uppmana varje människa att tänka själv, att inte alltför okritiskt anamma någon tro eller övertygelse. Det man satsar på ska man först ha utsatt för ganska omild behandling, klämt på, vänt ut och in. Och vad man än tror eller inte tror måste man respektera andras rätt att tro eller inte tro något helt annat.

HEF: Tack, Per Anders Fogelström och välkommen till vårt Förbund.
Ur HEF-NYTT nummer 11, maj 1981SVT Öppet arkiv har mycket material om Fogelström att titta på.

18 aug. 2017

"Min turban är inte religiös"

Första helgen hade internationella humanisterna, IHEU, generalförsamling i London. IHEU samlar organiserade humanister, sekulära, rationalister, ateister och fritänkare, och har 130 medlemsorganisationer i över 50 länder.

I en stor och bred organisation som denna är en mångfasetterad mötesplats för humanister med lite olika uppfattning om vad sekulär humanism är, hur våra idéer bäst sprids och vad som ska prioriteras. Men också en mötesplats för människor med väldigt olika kulturell bakgrund.

I London deltog några personer från Indien som bar traditionell turban. Inte ett attribut man förväntar sig när humanister möts i Sverige.

Professor Balwinder Singh Barnala från Federation of Indian Rationalist Associations, förklarade i ett samtal med Babu Gogineni, att den turban han bär inte är religiös:
"It is cultural. It is a habit. It is something many people in Punjab wear. Do not confuse my dress for religion. You can dress like an Arab and still be a Humanist. I have no religion. I just wear a turban and sport a beard that I trim. I am not a Sikh.
To be a Sikh you need 5 things: the Turban, the Kanga (Comb), the Kada (the bracelet), the Kashaira (underwear for the warriors) and the Kirpan (sword).
You need to believe in the Holiness of the Guru Granth Sahib book. And the miracles of the Gurus.
I hold some of the things said by many religious leaders as significant to us as a society, but I do not believe in the Holiness of Books or in Miracles. I am not a Sikh. I am a Humanist".
Balwinder Singh Barnala och Babu Gogineni Foto: Babu Gogineni
Citat och bild är hämtat från Goginenis facebooksida.

16 aug. 2017

H: vetenskap i romanform

Recension: H av Åsa Nilsonne.

Nutida forskningslitteratur beskriver hur hjärnan fungerar enligt någon slags majoritetsbeslut. Hjärnans olika delar signalerar vid olika tillstånd/händelser och den del som "skriker högst" (med allt vad det innebär) får "bestämma" (med allt vad det innebär). Impulser bubblar upp från det "undermedvetna" (lite slitet uttryck) som undertrycks, eller inte, av kortex, vars sena mognad är förklaringen till att tonåringar har så svårt med sin impulskontroll. Signaler om rädsla och ilska kan i starka doser helt slå ut andra funktioner. Hormoner och neurotransmittorer dränker hjärnan i känslor. Det hela är komplicerat på ett sätt som gör det lätt att förstå varje enskild påverkansväg, men svårt att memorera allt som händer för att på så sätt kunna få en sammansatt helhetsbild. 

Välkommet, därför, med en bok som i romanform (!) skildrar några av processerna. I boken är det hippocampus synvinkel som gäller: H, som hen kallas i romanen (svårt att sätta kön på en hjärndel, även om bäraren av hjärnan i romanen är en han). Det är ett unikt grepp som skulle kunna falla pladask i överpedagogisk nitiskhet, men författaren - Åsa Nilssonne - hanterar författarhantverket till fulländning. (Fast det krävs nog en grundläggande acceptans för fantasivärldar för att kunna acceptera berättargreppet.)

Boken smyger igång försiktigt, med grundläggande funktioner skildrade igenom mer vardagliga situationer, för att sluta i ett crescendo av känslor, skildrade genom en stormande förälskelse (det står på baksidan av boken, så jag spoilar inte).

Eftersom jag har så dåligt lokalsinne har jag ett lite personligt förhållande till min hippocampus - som är den delen av hjärnan som bestämmer vad vi bör komma ihåg och glömma, samt sköter stora delar av långtidsminnet i övrigt. På något sätt hoppas jag att de delar som hanterar lokalsinnet fått någon annan viktig funktion. Hur det än är med den saken tror jag min hippocampus kommer att sortera in bokens budskap i mitt långtidsminne på grund av dess unika blandning av att vara faktabok och känslodriven roman. Ett bok som ger en unik insikt i hjärnans funktioner och som dessutom är rolig att läsa - vad mer kan man begära?

15 aug. 2017

Darwin's Bark Spider

9 aug. 2017

Myndigheterna i Malaysia "jagar" ateister

Myndigheterna i Malaysia har gått ut med att de ska söka upp före detta muslimer som deltagit i en ateistgrupp - för att ge dem "rådgivning" eller åtala dem som förespråkat ateism. Detta skedde efter att gruppen Atheist Republic, i sociala medier, postat en bild på sig själva när de träffades i Kuala Lumpur, Malaysia.

En minister i Malaysias regering säger i ett uttalande: "The (Federal Constitution) does not mention atheists. It goes against the Constitution and human rights… I suggest that we hunt them down vehemently and we ask for help to identify these groups."

International Humanist and Ethical Union uppmärksammar detta och organisationens president Andrew Copson, säger bland annat:
We deplore this senseless police investigation. And we condemn in the strongest terms the extremely dangerous, provocative language coming from government officials.
Reaktionerna från myndigheterna i Malaysia har gått hand i hand med hets och dödshot i sociala medier mot ateister och ex-muslimer i allmänhet och mot gruppen Atheist Republic i synnerhet.

Förföljelsen av ex-muslimer är en att vår tids allvarligaste människorättsbrott. Länder som inte respekterar och skyddar människors rätt att ändra sin religiösa övertygelser och öppet deklarera att de är ateister ska fördömas kraftfullt.

8 aug. 2017

Icke-religiös ska aldrig förväxlas med att vara utan värderingar

I Norge har det pågått en diskussion om "norska värderingar" under sommaren. Agnieszka Bryn, kommunikationschef Human-Etisk Forbund, skrev häromdagen ett debattinlägg om ämnet i Dagbladet.
Vi må huske at mange har flyttet til Norge fra samfunn der religiøse argumenter brukes for å kontrollere deres privatliv og integritet, enten i spørsmål om likestilling, tilgang på prevensjon og lovlig abort, barneoppdragelse, rett til skilsmisse, arv eller homofiles rettigheter. Mange kommer fra land hvor det å være humanist, ateist eller ikke-troende kan koste dem statsborgerskapet, jobben, mulighet til utdanning og et anstendig familieliv. I verste fall kan de miste livet.
Det å ikke være religiøs og avvise religiøse verdensbilder bør aldri forveksles med fravær av verdier. Å snakke om verdinøytralitet (hva det nå er) som motsetning til det religiøse er en hersketeknikk som ikke bidrar til bedre verdidebatter. 
Humanister tror på mennesket, på samhold og fellesskap. Vi tror på at vi sammen kan skape gode samfunn hvis vi velger å se det beste i hverandre og bidrar når vi kan. Vi står opp for grunnleggende verdier som menneskerettigheter, ytringsfrihet, demokrati og rettstat. De er så grunnleggende at vi bør kunne stå sammen om dem, uavhengig av religion eller livssyn.
Vi står opp for menneskeverd og likestilling, og likebehandling uavhengig av kjønn, nasjonalitet eller seksuell orientering. Disse er hardt tilkjempede verdier, og vi vet at kampen ofte har stått mot verdikonservative, religiøse miljøer.

Internationell konferens om populism och extremist

I helgen arrangerade Humanists UK en internationell humanist konferens om populism och extremist.
Nearly 80 years on from its 1938 international conference on how humanists should respond to the growing threats of fascism and communism, Humanists UK brought together some of the world’s leading experts in authoritarian populism, religious extremism, and far-right and far-left movements, to discuss the current situation. These included leading social scientists from Harvard, the LSE, King’s College London, and Helsinki; two UN special rapporteurs; and leading campaigners from INGOs, think tanks, and advocacy organisations. It structured a day of penetrating talks on the current crisis in liberal democracies in terms of ‘problems’ and ‘solutions’, and featured participation from humanist activists working in every part of the world, who helped to shed light on a global phenomenon and outline possible resolutions.
Läs Humanists UK:s rapport från konferensen.

6 aug. 2017

Hur framställs religion i offentligheten?

... Nidbild regel snarare än undantag?

Vid årets Almedalsvecka deltog jag i ett panelsamtal arrangerat av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga.

Yttrandefrihet och religionsfrihet - hur samsas dessa demokratiska grundpelare? Vilken bild av religion förmedlas i nöjesvärlden, media och av andra i offentligheten? Varför är det ok att driva med religiösa yttringar?

Medverkande i panelen:
Ingrid Nilsson, Informationschef, Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga
Sarah Delshad, Journalist samt grundare av plattformen Muslimska feminister
David Thurfjell, Religionshistoriker, Södertörns högskola
Ulf Gustafsson, Förbundssekreterare, Humanisterna
Elisabeth Sandlund, Opinionsredaktör, Dagen

5 aug. 2017

Indiens sekulära är tysta

Taslima Nasrin - den bangladeshiska författaren som tvingats fly sitt hemland, fått svenskt medborgarskap och numera är bosatt i Delhi, Indien - har stött på nya problem med religiösa fanatiker.

Nasrin skulle göra en privatresa inom Indien till Aurangabad, men stoppades på grund av protester från gruppen All India Majlis Ittehadul Muslimeen. Lokal polisen avrådde Nasrin att lämna flygplatsen när hon kom dit.

I en debattartikel i Asia Times sätts händelsen i ett större perspektiv:
Muslim and Hindu fringe groups are attacking writers for the following reasons:
  • They fear writers have the power to change people’s thinking, make them question age-old beliefs and practices, and reform society. 
  • They lack tolerance.
  • Being dogmatic, they can’t accept other views.
  • The fear of being edged out by a pluralistic and inclusive society makes them insecure.
  • They don’t like to have their views on the word of god, their own superstitions, other beliefs, women’s rights, or freedom of expression and movement (as in the cases of Nasrin and Rushdie), challenged.
The silence from India’s secular society over Nasrin’s predicament is understandable. In India, one gains the tag “secular” through backing minority groups. All too often, those who support the majority group are branded “fascists” by intellectuals. And no “secular” intellectual will risk damaging his reputation by speaking out against minority – in this instance, Muslim – ills, as this would be seen to favor the Hindu majority. In Nasrin’s case, they may be thinking “After all, she is a foreigner, why bother?”
But Nasreen considers India as her country and home. Secularists should have been full-throated in their condemnations of the protests against her at Aurangabad airport.

4 aug. 2017

Jihad som självmord?

"Jihadisternas livsöden pekar på att unga européer lockas av en självmordskult snarare än ett religiöst krig. En ny studie, gjord på ett hundratal fransktalande jihadister, visar att jihadister snarare är radikala våldsverkare som vänder sig till Islam, än religiösa fundamentalister som tar till våld."

Lyssna på reportaget i Studio Ett i vilket en studie gjord på franska och belgiska jihadister under de senaste 20 åren, utförd av sociologen och terrorexperten Olivier Roy, presenteras.

3 aug. 2017

Katoliker rädda för humanism

Humanisterna i Guatemala gjorde reklam med texten:
"Du behöver inte en gud eller en religion för att vara en god person. Om du håller med, är du inte ensam."
Detta ogillades av en katolsk organisation i landet, vilken hotade annonsbolaget och skylten plockades ner. David Pineda, ordförande för Humanistas Guatemala, säger:
"We are worried that the directives of the catholic seminar interpret the message as an attack, since it is not directed at them nor at any other religious group, but rather at every person who identifies himself with humanist thoughts and values. 
Also, it is worth mentioning that the publicity company has cooperated with us at all times and they have been very clear that they respect the mutual contract and our right to free speech. It was only the catholic’s pressure that obligated us to relocate the billboard."
Läs mer hos IHEU.

2 aug. 2017

Humanism i korthet

1 aug. 2017

Sekularism ett verktyg för mänskliga rättigheter

Paneldiskussion på International Conference on Free Expression and Conscience med Tasneem Khalil (Journalist and Editor of Independent World Report), Annie Laurie Gaylor (Co-President of the Freedom From Religion Foundation), Chris Moos (National Secular Society Council Member), Houzan Mahmoud (Culture Project Co-Founder), Karima Bennoune (UN Special Rapporteur in the Field of Cultural Rights), Michael Nugent (Atheist Ireland’s Chairperson) och Teresa Gimenez Barbat (MEP, Alliance of Liberals and Democrats for Europe and Euromind).

28 juli 2017

"We Stand on the Right Side of History"

Bonya Ahmed, aktivist, skribent och bloggare på Mukto-Mona, talade vid International Conference on Free Expression and Conscience, London, juli 2017.

27 juli 2017

Optimistisk nihilism

24 juli 2017

Varför behöver vi filosofi

18 juli 2017

17 juli 2017

Ett allvarligt kategorimisstag

"Fiktion använder fakta som startblock, och sedan störtar den iväg för att undersöka det som verkligen intresserar den. Att inte förstå det, att behandla fiktionen som om den vore fakta, är att göra sig skyldig till ett allvarligt kategorimisstag."
Så skrev Salman Rushdie i uppsatsen Med gott uppsåt (1990). Den är en kommentar till reaktionerna, de oproportionerliga och missriktade rektionerna, på hans bok Satansverserna som utkom året innan. Lite tidigare i texten skriver Rushdie:
"Via den litterära processen försökte jag undersöka uppenbarelsens natur och trons makt. Uppenbarelsen, den mystiska upplevelsen, är otvivelaktigt en genuin erfarenhet. Det konstaterandet ställer den icke-troende inför ett problem. Om vi går med på att mystikern, profeten, verkligen har en transcendent upplevelse, och om vi samtidigt är oförmögna att tro på en översinnlig värld då måste vi fråga oss, vad är det egentligen som pågår? Det var bland annat för att besvara den frågan som jag började skriva berättelsen om "Mahund" Jag var medveten om att "incidenten med de sataniska verserna" är mycket omdebatterad bland muslimska teologer. Jag var också medveten om att Muhammeds liv blivit föremål för en kult som många skulle anse vara oislamisk, eftersom han själv alltid hävdade att han bara var en budbärare, en vanlig människa. Jag var medveten om att det, på grund av detta, fanns tår som var mycket känsliga. Men jag var uppriktigt övertygad om att mitt öppna fabulerande skulle göra klart för varje läsare att jag inte försökte förfalska historien, att jag istället försökte få en fiktiv berättelse att göra avstamp i historien. Bruket av drömmar, fantasier etc skulle säga: poängen är inte om detta "verkligen" föreställer Muhammed, eller om incidenten med de sataniska verserna inträffade "i verkligheten" poängen är att undersöka vad en sådan händelse kan uppenbara om uppenbarelsens natur, vad den kan uppenbara om graden av påverkan och samspel mellan mystikerns medvetna personlighet och den mystiska händelsen. Poängen är att försöka förstå uppenbarelsen som ett mänskligt fenomen. Bruket av fiktion var ett sätt att skapa den distans till verkligheten som jag trodde skulle förhindra att någon kände sig sårad. Jag hade fel."
 Att behandla fiktionen som fakta är ett problem som är mycket större än reaktionerna på Satansverserna. Är det inte detta som ligger bakom religionernas felaktig sanningsanspråk och alla religiösa konflikter?

14 juli 2017

Strömningsdynamik

Filmat i Grand Canyon, Arizona. Läs även Phil Plaits kommentar till filmen.

SKYGLOWPROJECT.COM: KAIBAB ELEGY from Harun Mehmedinovic on Vimeo.

13 juli 2017

Omskärelse - religonsfrihet eller övergrepp?

I TV4 Nyhetsmorgon diskuterades omskärelse av pojker.
Vissa landsting subventionerar omskärelse av pojkar, medan andra inte. Hör Humanisternas ordförande Christer Sturmark diskutera med Lars Dencik, professor i socialpsykologi huruvida omskärelse är ett uttryck för religonsfrihet eller en kränkning av barnets integritet.

12 juli 2017

Tidens natur

Är tid något grundläggande eller något emergent? Detta är en fråga fysiker brottas med. Lyssna på hur Sean Carroll och Max Tegmark resonerar.Sekularisering genom upplysning

Sekularism är ett väsentligt koncept för Humanisterna och den humanism organisationen företräder. Men vad är sekularism och hur borde detta ställningstagande ta sig uttryck?

En vanlig definition är att sekularism är ställningstagandet att religion inte ska inverka på statens verksamhet, inkluderande utbildning och annan offentlig verksamhet i samhället. Detta innebär en strikt separation mellan staten och religiösa institutioner, men också att människor med olika religioner och trosuppfattningar behandlas lika inför lagen.

Denna definition är dock lite otydlig, eftersom den ibland tolkas som att staten och det offentliga ska vara icke-religiöst, andra gånger att staten och det offentliga ska vara neutrala mot olika religioner och andra trosuppfattningar.

Min uppfattning är att det är både rätt och rimligt att säga att staten ska vara neutral. Detta eftersom det finns andra ställningstaganden som staten också ska stå bakom: Demokrati, tanke-, uttrycks- och religionsfrihet. Dessa andra ställningstaganden innebär att staten inte kan behandla religiösa och icke-religiösa åsikter och uttryck olika, utan måste behandla dem lika – så länge de sker inom lagen och inom demokratins spelregler.

Detta innebär att jag förespråkar demokratisk sekularism, inte auktoritär sekularism. I den senare varianten är staten tydligt icke-religiös genom att den förbjuder eller negativt särbehandlar religiösa åsikter och uttryck. Detta behöver inte ske konsekvent, mot alla religioner, utan inom auktoritär sekularism kan uttryck från vissa religioner accepteras, men andra religioners uttryck förbjuds eller undertrycks. I länder som Sverige där kristendomen historiskt haft ett starkt inflytande tar sig detta ibland formen av att kristna uttryck och sedvänjor accepteras, medan motsvarande för islam motarbetas.

Den demokratiska sekularismen känner jag igen i en rad ställningstaganden Humanisterna gjort under senare år:

  • När böneutrop från en moské i Botkyrka diskuterades (2012) uttalade Humanisterna att detta var oproblematiskt: Dessa utrop ska regleras av allmänna bestämmelser och ska likabehandlas oavsett vilka ljuduttryck det kan handla om.
  • När det gäller samvetsfrihet påpekar Humanisterna att religiösa samvetsskäl inte ska positivt särbehandlas, utan likställas med till exempel en vegans samvetsskäl.
  • När det kommer till skolan ska religiösa friskolor förbjudas, eftersom staten genom det obligatoriska skolväsendet ska vara neutral i förhållande till olika livsåskådningar. Eleverna ska dock få utöva sin egen religion i skolan, så länge det är på elevernas initiativ och det inte påverkar undervisningen negativt.
  • Senast handlade det om EU-domstolens beslut att religiösa och ideologiska symboler är möjliga att förbjuda på arbetsplatser, om reglerna för detta likabehandlade alla symboler och det fanns rimliga argument för förbudet. Detta beslut stödde Humanisterna eftersom det just krävde likabehandling.

Mot dessa ställningstaganden har det framförts en del kritik. Exempelvis hävdar en del att religiösa uttryck förmedlar åsikter som ska undertryckas av staten. Andra hävdar att det offentliga rummet ska vara fritt från religiösa uttryck, eftersom dessa påverkar dem som vill leva icke-religiöst eller vill slippa utsättas eller påminnas om viss religionsutövning.

Även om jag sympatiserar med delar av denna kritik, till exempel vill jag att religion ska ha mindre inflytande över vårt samhälle, kan jag aldrig acceptera att staten ska inskränka tanke- och uttrycksfriheten med motivet att något är religiöst eller kopplas till en viss religion. Dessa friheter ska försvaras i den vida omfattning som råder i Sverige idag. I de undantagsfall de kan inskränkas, till exempel vid uppmaning till brott, ska det göras utifrån allmängiltiga och rationella argument.

För mig är det viktigt att vi, när vi förespråkar sekularism, inte gör det i form av auktoritär sekularism. Sekularisering ska ske genom upplysning, inte förbud.


Artikeln har tidigare publicerats Humanisternas medlemstidning Humanisten nr 2 2017.

11 juli 2017

Är ett dödspiller en värdig död?

Seminarium i Almedalen 2017 om dödshjälp, med speciellt fokus på Oregonmodellen för läkarassisterat självmord. Medverkande: Per Ewert (direktor Claphaminstitutet), Staffan Bergström (prof. em. internationell hälsa, Humanisterna Gotland), Cathrine Påhlsson Ahlgren (ledamot i SMER), Johan Holmdahl (överläkare, före detta ledamot i SMER). Moderator för samtalet är Jacob Rudenstrand.

10 juli 2017

Vetenskapen kommer upptäcka samma saker igen

Ett spännande tankeexperiment: i morgon tar hela mänskligheten ett piller som får alla att glömma allt, precis allt, om vad religionerna lärt och vetenskaperna upptäckt hittills. Låt sedan tusen år förflyta. Vad ser vi? Jo, att nya religioner uppstått med helt andra gudsbilder, heliga skrifter och ritualer. Och så ser vi att vetenskapen upptäckt samma saker som den gjorde första gången.
Ur debattartikel av Jesper Sahlin: Ingen kommer att tvinga sina barn att läsa Dawkins böcker på söndagarna

9 juli 2017

Att vara katolik eller muslim - och gay, går det ihop?

Hur kan man kombinera ett liv som homosexuell med att vara en del av en religiös tradition? Detta diskuterades i radioprogrammet Människor och tro. Gäster var Philip DeCroy, författare och religionshistoriker, och Haydar Adelson, ny ordförande för Stockholm Pride.

8 juli 2017

Katolska kyrkan behandlas med silkesvantar

Katolska kyrkan har för första gången fått en svensk kardinal, Anders Arborelius. Detta har i media i stort bara uppmärksammats positivt, med viss svensk stolthet. Få kritiska frågor. Det finns dock undantag från det okritiska förhållningssättet.

Maria Rydhagen skriver i en krönika, Hur kom biskop Anders Arborelius undan med så mycket intolerans?:
Vi lever i en tid när en enda korkad eller diskriminerande formulering kan skapa internationell debatt i veckor. För en vecka sedan blev Anders Arborelius officiellt kardinal. Hur fasikens gick det till när han kom undan med all denna ålderdomliga intolerans? Jag fattar det inte. Min enda teori är att Sverige är totalt, totalt starstruck av gamla män i dopklänning.
Erik Helmerson fyller på i en ledartext, Katolska kyrkan måste vädras ut, där han tar upp alla pedofilövergrepp som förekommit inom Kyrkan:
Ett problem ligger i trons själva kärna. Katolska kyrkan predikar förlåtelse. Den som uppriktigt ångrar sig har rätt till en ny chans. Så har förlitandet på en gudomlig rättvisa tillåtits att förhindra den jordiska rättvisan från att ha sin gång – med tusentals unga utsatta människor som offer. Det är en djup skamfläck för kyrkan. [...]
Men att tiga är inte att visa lojalitet – tvärtom. Vad gäller rötan i Katolska kyrkan har alla enskilda katoliker ett medansvar att slå upp fönstren, att vädra ut, att bidra till att usla präster och andra funktionärer i kyrkan avslöjas, kastas ut och fängslas. Även om det kan vara en tung plikt.
Sven Melander har också några ord att säga:

Hur mycket politisk polarisering tål Sverige?

Samtidigt som partierna närmar sig varandra är den svenska konsensuskulturen utmanad. De politiska konfliktytorna är inte längre begränsade till ekonomi, utan gäller även en lång rad värderings- och livsstilsfrågor, med snabba politiska svängningar. Hur mycket polarisering tål Sverige.
Ett panelsamtal i Almedalen som lite handlade om frågan i rubriken, men ändå var intressant.

Medverkande: Daniel Färm (styrelseledamot i Humanisterna), Stefan Gustavsson (Svenska Evangeliska Alliansen), Marcus Uvell (opinionsanalytiker), Ulrica Widsell (Journalistförbundet). Moderator: Lars Anders Johansson (Timbro)

7 juli 2017

Säg "Ja" till livet

Det låter som en slogan från fanatiska abortmotståndare, men det är det inte.

6 juli 2017

"Det handlar om elevers rätt att själva få välja livsåskådning"

I måndags deltog Daniel Färm, ledamot i Humanisternas förbundsstyrelse, i ett panelsamtal om religiösa friskolor. Debatten filmades inte, men några av deltagarna intervjuades efteråt. Tidningen Dagen skriver också om samtalet.
– Det handlar om elevers rätt att själva få välja livsåskådning, då är det svårt om man får en ensidig påverkan från skolan, säger Daniel Färm

Behandlar Indien boskap bättre än kvinnor?

För att uppmärksamma hur kvinnor behandlas har en indisk fotograf tagit foton på kvinnor i en kohuvudsmask. Fotografen Sujatro Ghosh säger att projektet ska väcka den kontroversiella frågan bland hindumajoriteten: Behandlar Indien boskap bättre än kvinnor?

Se fler bilder i the Daily Star.

5 juli 2017

Sluta köp blodig olja

Det finns en sak som borde ändras omedelbart för att stoppa krig och terrorism: Olja och andra naturresurser är ofta okontrollerad makt som istället borde kontrolleras av ett lands befolkning.

Idag tar ISIS och andra terrorregimer kontroll över olja genom krig och terror. Därefter säljer de oljan i andra länder och förvandlad kriminella tillgångar till legala tillgångar, som vi köper utan dåligt samvete.

Sluta köpa olja från auktoritära regimer. Kräv att naturresurser kontrolleras av folket, genom demokrati, för att köpa dem. Detta är ett politiskt förslag som är både rättfärdigt och skulle minska möjligheterna att finansiera krig och terrorism med vår hjälp.

Leif Wenar har skrivit boken "Blood Oil: Tyrants, Violence and the Rules That Run the World". Lyssna när han intervjuas på Bristol Festival of Ideas.

4 juli 2017

Hur kan vi uppmuntra unga muslimer att välja livet, inte våldsam jihad

Tal av Gulalai Ismail, grundare av Aware Girls i Pakistan. Aware Girls är medlem i International Humanist and Ethical Union.

3 juli 2017

Systemet med manliga övervakare måste upphöra

Saudiarabiens råder ett diskriminerande system där alla kvinnor ska ha manliga övervakare - en far, bror, make eller son - som har makten att fatta flera avgörande beslut åt kvinnorna. Kvinnor måste få godkännande för att ansöka om pass, resa utomlands, gifta sig och även för att friges ut fängelse.

Detta system borde upphöra omedelbart. Stöd HRW:s kampanj #EndMaleGuardianship. Istället för export, är det denna frågan som borde stå högst upp på dagordningen i Sveriges relation med Saudiarabien.

2 juli 2017

Feminism in Islam

Seminarium i Almedalen öndag 2 juli, sänds live kl. 15.00-15.45

Most world religions have experienced strong, conservative and patriarchal traditions, but also given space for women’s participation, emancipation and equality.

Medverkande:
Zahra Langhi, Doctor, Libya Women for Peace
Mohammad Abou Zaid, Judge, Saida Islamic Court
Rabab Bassam, Master Student, Lund University
Åsa Eldén, Gender Expert, Sida
Peter Weiderud, Director, Swedish Institute Alexandria
Hatoon Alfassi, Professor, Musawah
Sarah Delshad, Founder, Muslim Feminists in Sweden

Lång väg till jämlikhet i Saudiarabien

Reportage om förtrycket av kvinnor i Saudiarabien och den långsamma förändringen.

1 juli 2017

Stoppa studiemedel till wahhabism-mission

DN skriver idag om att svenska staten genom CSN utbetalar studiemedel till personer som studerar vid Medinauniversitetet i Saudiarabien. Svenskar som studerar där har de senaste fem åren fått 2,5 miljoner kronor i studiemedel.
Medinauniversitetet är inte ett vetenskapligt lärosäte i vanlig mening. Det är en skola som utbildar missionärer, säger Mohammad Fazlhashemi, professor i islamisk teologi och filosofi vid Uppsala universitet.
Enligt Mohammad Fazlhashemi är utbildningen som studenterna får i Medina ”marinerad i wahhabitiskt, intolerant och sekteristiskt tänkande”.
DN skriver vidare:
Ett annat krav för att få läsa i Medina: man måste vara man. Kvinnliga studenter är inte välkomna.
Universitetet uppmuntrar särskilt utländska unga män upp till 25 år att komma till Medina. Vid sidan av de religiösa kurserna erbjuds de utbildningar i arabiska. Genom generösa stipendier får studenterna resor, uppehälle, boende och kurskostnader betalda av den saudiska staten.
När man läser förklaringen från den ansvarigt för bedömning av utländska lärosäten på Universitets- och högskolerådet är detta inte förvånande. Ingen egentlig bedömning sker, utan rådet godkänner de lärosäten som är okej enligt utländska staters egen bedömning.

Varför ska inte Universitets- och högskolerådet lita på den saudiska regimen, när Sveriges statschef och regering gör allt de kan för att behaga dem, öka samarbetet med och exporten till Saudiarabien?

Glädjande reagerar Gymnasie- och kunskapslyftminister Anna Ekström på detta och säger att lagstiftningen ska ses över. Förhoppningsvis agerar de snabbt och stoppar studiestöd till missionärer av kvinnoförtryck och hat mot icke-sunnimuslimer och judar.

Regelverket borde vara tydligt med att utbildningar som berättigar till studiemedel ska vila på vetenskap och beprövad erfarenhet, samt en demokratisk och jämlik värdegrund.

Det finns säkerligen fler utländska lärosäten som har tveksam grund för studierna, och även i Sverige finns det teologiska högskolor och folkhögskolor, som lär ut mission, där studier berättigar till studiemedel.

Glädjande att Tyskland accepterar samkönade äktenskap

I går beslutade det tyska parlamentet i att godkänna samkönade äktenskap. Detta glädjande beslut kommer 16 år efter att grannlandet Nederländerna gjorde detsamma. Tyskland är nu ett av 15 europeiska länder som tillåter homoäktenskap.

Nedanstående bild från Pew Research Center visar hur delat Europa är i denna fråga - i väst och öst - eller så går utvecklingen från väst till öst.

Öppen tråd (juli 2017)

En öppen tråd för att diskutera det som inte passar in i andra aktuella inlägg, men ändå hör hemma på Humanistbloggen.

Det kan vara tips från läsare om intressanta artiklar och händelser eller förslag på förbättringar eller klagomål på bloggen. Detta inlägg är publicerat som första inlägg i månaden, så det är lätt att hitta tillbaka till genom att söka i Bloggarkivet till högerspalten.

29 juni 2017

Stoicism på 5 minuter

28 juni 2017

Varats förunderliga osannolikhet

Historien om hur människokroppen utvecklas är den mest fascinerande berättelse naturvetenskapen har att erbjuda. Alice Roberts är forskare i anatomi, författare, programledare samt professor vid universitetet i Birmingham.

27 juni 2017

Ett samtal med Richard Dawkins

Richard Dawkins samtalar med magikern Jamy Ian Swiss. Inspelat 2016 på CSICon i Las Vegas.

26 juni 2017

Glass för kemister

Professor i bioorganisk kemi Ulf Ellervik berättar om kemin bakom glassdrinkar. Varför fungerar vissa smaker ihop och andra inte?

24 juni 2017

Tänkandets natur

Christer Sturmark i samtal med professorn och författaren Tim Bayne, om hans nya bok Tänkandets natur.

23 juni 2017

Glad midsommar!

Midsommarafton
Fredagen efter sommarsolståndet

Du lindar av olvon en midsommarkran
och hänger den om ditt hår.
Rune Lindström

Av de stora årsfesterna är midsommar med sina lövade majstänger och sin logdans den som känns mest hednisk, mest fylld av naturmystik. Den kristna motiveringen till festen, att fira Johannes döparens födelse sex månader före Jesu födelse, har aldrig riktigt slagit igenom i Sverige. Möjligen har det funnits en förkristen fest i anslutning till sommarsolståndet, vilket i så fall kan förklara att man i forna tider tände eldar på höga kullar just vid midsommar; midsommareldar förekommer fortfarande i våra nordiska grannländer.

Enligt gammal tro hade allting i naturen en särskild kraft vid midsommartid. Därför var det förr vanligt att man gick till källor för att dricka vatten på midsommarkvällen. Örter som hade plockats under midsommarnatten torkades och användes under resten av året som medicin mot sjukdomar. När unga kvinnor i vår tid plockar sju blomster och lägger under kudden för att drömma om sin tillkommande, är också det ett uttryck för den gamla föreställningen om midsommarörternas speciella kraft.

(Texten hämtad från Den Svenska Högtidsboken)

22 juni 2017

Ateism som asylskäl? Omar Makram har fått uppehållstillstånd


I onsdags fick Omar Makram äntligen uppehållstillstånd i Sverige, efter tre års kamp. Omar har haft speciella bekymmer med den svenska asyllagstiftningen eftersom han är ateist och blivit hotad i sitt födelseland Egypten för detta. Det här räknades dock inte som tillräckliga skäl - kunde inte Omar bara vara tyst om sin övertygelse? Så han fick avslag. För att bevisa att han verkligen var ateist spottade Omar på Koranen och la ut filmen på YouTube, en handling som gjort det definitivt omöjligt för honom att flytta tillbaka. Han följde sedan upp detta med en video där han välartikulerat förklarar varför han lämnade islam, en film ni kan se här nedanför.Omars livsresa uppmärksammas i dag i DN av Niklas Orrenius i en läsvärd artikel med titeln Måste finnas plats även för islamkritiker som Omar. Uppehållstillståndet innebär inte att historien har slutat lyckligt - även i Sverige får Omar motta hot.
Hoten han får från svenska muslimska extremister gör honom än mer beslutsam att fortsätta med sin antireligiösa opinionsbildning. Han visar dödshot och detaljerade beskrivningar om hur han ska misshandlas, blandat med fantasifulla förolämpningar. Omar är ”son till tusen grisar”, en ”hundfitta” och ”grisknullare” som ska ”brinna i helvetets eldar”.
”Jag visste faktiskt inte att det fanns så många muslimska extremister i Sverige”, säger Omar.
Många ex-muslimer vittnar om liknande behandling. Det är få som är så modiga som Omar Makram och vågar framträda offentligt.
”Jag har bott i Sverige i hela mitt liv”, skriver en ung kvinna, ”men det är så svårt att vara en ex-muslim här”. Kvinnan berättar att hennes familj förväntar sig att hon ska be, fasta under ramadan och gifta sig med en muslimsk man. ”Jag känner mig kvävd.”
På nätet får Omar den här typen av meddelanden hela tiden. ”Hej, jag är en ex-muslim som låtsas vara muslim…”. ”Hej Omar, jag lämnade islam för två veckor sedan, tog av mig slöjan och allt. Jag älskar friheten men mina vänner hatar mig nu.” ”Hey Omar, I’m an ex-muslim from Finland, good job”.
Omar svarar så gott han kan. ”Hur kom du över din skräck för helvetet?”, undrar en nybliven ex-muslim. ”Genom att inte tro att det existerar”, svarar Omar. På kort tid har han blivit en symbol, en frontfigur för en växande rörelse av människor som lämnat eller vill lämna islam.
Det är välkommet att Migrationsverket äntligen insett att religiös förföljelse även drabbar människor utan religiös övertygelse. Nu är det allas vår skyldighet att motarbeta att denna förföljelse fortsätter i Sverige. Omar har samma rätt att vara ateist och kritisera den tro han föddes in i som vi andra. Det får inte hot och trakasserier sätta stopp för.

En annan som behandlat ämnet är Sam Harris. I sin podcast från den 9:e juni intervjuar han Sarah Haider, en av grundarna av Ex-Muslims of North America. Väl värt att lyssna på. Tyvärr har extrema muslimer väldigt svårt att acceptera ex-muslimer, något som gjort att de amerikanska ex-muslimerna får hålla sina möten i hemlighet på grund av hot-situationen.

Humanistiska ceremonier och humanistisk officiant

Irländska radion RTÉ sände detta program 2015:
Celebrating the milestones of life the non-religious way, Humanist ceremonies are currently seeing a boom as Ireland's secular population grows. What does it take to become a Humanist celebrant and what are Humanist ceremonies are all about?
Den som vill utbilda sig till humanistisk officiant kan göra detta i höst, läs mer här.

21 juni 2017

Swedish Humanist Association (Humanisterna) joins global campaign to protect humanists at riskSwedish Humanist Association (Humanisterna) is joining a network of non-religious groups to raise funds to provide advocacy and support to humanists and atheists who are facing persecution and targeted violence around the world.

The network, supported by the International Humanist and Ethical Union (IHEU), has launched a crowdfunding campaign to raise £10,000.

The campaign is being launched today, on 21 June, to mark what the global non-religious community recognizes as World Humanist Day and can be found at gofundme.com/whd2017.

The fundraising drive comes after the IHEU’s annual Freedom of Thought Report (2016) highlighted a rise in targeted violence against non-religious people.

IHEU President Andrew Copson commented: “It has never been more important that our global community comes together to support those in need, and we’re extremely grateful for the support of organizations like Humanisterna.

“As we see a rise in targeted violence against the non-religious, in particular at the hands of Islamist extremists, it is important that as a global organisation we have the resources we need to provide effective advocacy and support to those in need.”

Glad Världshumanistdag!

Humanism är en sekulär livsåskådning. Den utgår ifrån att människan är en del av naturen, född fri och lika i värdighet och rättigheter, utrustad med förnuft och samvete.

Humanister menar att det inte finns någon förutbestämd mening med livet. Vi är alla fria att finna mening och meningsfullhet i våra egna liv; genom individuell reflektion, sociala interaktioner och den rika kultur som mänskligheten har skapat genom vetenskap, filosofi och konstarterna.

Humanister förespråkar rationellt tänkande. Kritiskt ifrågasättande, informerade resonemang och vetenskapliga metoder är våra bästa verktyg för att nå pålitlig kunskap om världen.


Humanismen uppmanar till kritiskt ifrågasättande av alla idéer och åsikter, även våra egna. Vi bör söka efter de bästa argumenten och sträva efter att ändra oss när vi visas ha fel. Yttrandefrihet har avgörande betydelse för att åsikter ska kunna prövas i öppen debatt.

Humanister anser att demokratin, rättssamhället och de mänskliga rättigheterna är centrala, rationellt försvarbara värden. Vi är del av ett samhälle och har ansvar för våra medmänniskor och miljön, både lokalt och globalt. Vi måste säkerställa att vår planet är beboelig för framtida generationer.

Humanism verkar för jämlikhet för alla. Humanister försvarar religionsfriheten och rätten för alla människor att välja sin egen livsåskådning. Staten bör vara sekulär och inte ge någon livsåskådning några speciella privilegier.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se